Kompletterande utbildning för ekonomer och systemvetare med utländsk examen, 60 hp

Vid Akademin Industri och samhälle kan du bygga på och komplettera din utländska examen med ett års studier (60 hp) inom två områden, Ekonomi och System­vetenskap.

Dessa två kompletterande utbildning är speciellt anpassad för dig som har en utländsk examen och som är intresserad av att bygga på med kunskap inom något av områdena ekonomi eller systemvetenskap:

Studenter Högskolan Dalarna

Ekonomi med inriktning på företagsekonomi

Ekonomiutbildningen är speciellt anpassad för dig som är intresserad av hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår ”brush-up” kurser i företagsekonomi samt en modul i statsvetenskap och entreprenörskap. I vissa av kurserna kommer det ingår näringslivskontakter.

Studenter Högskolan Dalarna

Systemvetenskap med inriktning på Informatik

Denna systemvetenskapliga utbildning är speciellt anpassad för dig som är intresserad av att bygga på med kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår ”brush-up” kurser i informatik (och närliggande områden) samt en modul i statsvetenskap och entreprenörskap. I vissa av kurserna kommer det ingår näringslivskontakter.

Övrigt

Utbildningen omfattar ett års studier (60 högskolepoäng) och efter att du har avslutat din kompletterande utbildning kan du ansöka om samlat kursintyg från Akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna. Kursintyget innehåller en sammanställning över de kurser som ingått i utbildningen och utfärdas när du har avslutat utbildningens kurser med resultatet godkänt.