Tekniskt basår, 60 högskolepoäng

Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Du får under ett år

  • Läsa in den behörighet du saknar
  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Utveckla din studieteknik
  • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
  • Prova på studentlivet

När du söker till basåret väljer du också vilket utbildningsprogram på Högskolan Dalarna du vill fortsätta med efter basåret. Det innebär att du har en garanterad plats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar:

  • Byggteknik 180 hp
  • Energi 180 hp
  • Industriell ekonomi 180 hp
  • Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling 180 hp

Om du fullföljer basåret och erhåller den behörighets som krävs har du en garantiplats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker det i tid.

OBS! Trots val av inriktning på basåret kan du söka valfritt ingenjörsprogram men får då inte möjlighet till garantiplats.

Observera
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basårsstudierna ger inte akademiska högskolepoäng (hp). Eftersom basåret räknas till för­beredande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå

Inriktningar

val Byggteknik
val Energi
val Industriell ekonomi
val Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling