Tekniskt basår, 60 högskolepoäng

Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Du får under ett år

  • Läsa in den behörighet du saknar
  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Utveckla din studieteknik
  • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
  • Prova på studentlivet

Om Du efter detta år väljer att fortsätta studera, så är Du mycket bra förberedd inför kommande studier. Observera att studierna på basåret inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng.

Om Du fortsätter vid Högskolan Dalarna, garanteras Du en plats på ett urval av program .

Programmet erbjuder Dig traditionell undervisning på högskolan.

Välkommen!

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SBS
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a