Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Som sjuksköterska möter du människor i alla åldrar med olika behov av omvårdnad och medicinsk vård. Arbetet är omväxlande, spännande och ställer krav på ständig utveckling för att kunna möta framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes och kunskapsområde och omfattar både det praktiska/kliniska arbetet med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet. Personcentrerad omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelse, reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Det vill säga: omvårdnad är också ett forskningsområde som bedriver evidensbaserad kunskapsutveckling.

Utbildningen omfattar 3 års heltidstudier 180 hp (40 tim/vecka) och består av teoretiska och kliniska studier som gör dig väl förberedd att arbeta som sjuksköterska inom dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Studierna leder fram till en Sjuksköterskeexamen samt en Kandidatexamen i huvudområdet Omvårdnad.

Programmet består av 15 kurser inom huvudområdet omvårdnad tillsammans med medicinsk vetenskap. I programmets samtliga kurser förekommer både campus- och webbaserade träffar och i några av kurserna ingår färdighetsträningar, laborationer och fältstudier. Antalet träffar på campus varierar beroende på kurs.  Studierna bedrivs i huvudsak på campus i Falun men vi använder digitala lärresurser i hög utsträckning. All verksamhetsförlagd utbildning sker i Dalarna.

Information om kursernas innehåll, omfattning och utformning hittar du i det digitala programrummet på Fronter. Logga in som gäst på Fronter och välj Sjuksköterskeprogrammet i listan under länken Alla rum.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

SkjuksköterskeprogrammetDen verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) med stöd av lärare och handledare uppgår till 38 veckor vilket motsvarar ca 1/3 av utbildningen och är fördelad på fyra av sex terminer. Undervisningsplatserna återfinns i kommuner och landsting inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter. VFU bedrivs endast i Dalarnas län och platserna är fördelade över hela länet. Lottning kan förekomma då studentantalet överstiger antalet studieplatser inom aktuell enhet. Inom ramen för olika utbytesprogram finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen utomlands.

För mer information se - Kliniska studier.

Behörighetskrav

Har du några funderingar kring behörighetskrav eller antagning var god kontakta Högskolan Dalarnas studievägledning.

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2TS5
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UU2
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper