Produktionsteknikerprogrammet, 120 högskolepoäng

Är du beredd att satsa ett par år för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då kan vår utbildning till produktionstekniker vara något för dig!

Vi erbjuder en utbildning som:

  • läses på distans med enstaka träffar
  • ger yrkeskompetens
  • går att läsa på hel- eller halvfart
  • endast kräver grundläggande behörighet 

Varför den här utbildningen?

 En produktionsteknikers vardag innebär planering och utveckling, möten med människor inom och utanför företaget. Många gånger varvas praktiskt arbete med det mer teoretiska. Det är därför viktigt att vara intresserad av såväl människor som teknik.
Produktionsteknikern ska vara ett kompetent tekniskt stöd för hela verksamheten. För detta krävs en mycket bred kunskapsprofil med allt från grundläggande matematik, naturvetenskap och teknik till teknisk specialkompetens och kunskaper i t.ex. kommunikation, projektledning och ledarskap.

Genom det här programmet skaffar du dig den kompetens som industrin efterfrågar. Den sista terminen profilerar du dig mot tillverkningsindustri.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med representanter från näringslivet och riktar sig både till dig som redan är yrkesverksam men som vill höja din kompetens och till dig som kommer direkt från gymnasiet.

Så här beskriver produktionstekniker Stig Pettersen valet av utbildning

Jag valde att läsa Produktionsteknikerprogrammet på Högskolan Dalarna av två skäl:

Dels för att jag ville arbeta som produktionstekniker. Numera kräver många arbetsgivare att man har minst en 2-årig högskoleexamen för att få en sådan anställning. Dels för att jag kunde läsa på distans och på halvfart vilket var viktigt eftersom jag ville arbeta heltid samtidigt som jag studerade.

För att klara av distansstudier måste man se till att det finns avsatt tid för att studera, samt att studierna ligger inom rätt område så att man är motiverad även när det går tungt. För tungt det måste man räkna med att det går ibland. I mitt fall berodde arbetsbelastningen på vilka förkunskaper jag hade inom det specifika ämnet. Med dåliga förkunskaper var 20 timmars studier på halvtid ibland för lite. Det kunde röra sig om 25 timmar i kortare perioder. Men det var också ett behagligt tempo när mina förkunskaper var goda. I bra perioder räckte det med max 10 timmar för min del. Att man kan följa föreläsningarna i den takt som passar en själv var perfekt för mig.

 I dag arbetar jag som produktionstekniker med stort fokus på förbättringar, då jag är förbättringsledare inom flödet i vår produktion. Vi tillverkar vipparmar till den tunga fordonsindustrin.

 Nyttan med utbildningen är i första hand att jag har fått en mycket stor förståelse för hur stort område som omfattas av produktionsteknik. Dessutom har jag fått kunskaper inom områden som projektledning, logistik, ekonomi m.m. Men den största nyttan jag har haft är att jag faktiskt fick arbete som produktionstekniker.

 


Kvarnsvedens pappersbruk, Borlänge

Vad gör en produktionstekniker?

Det beror på vilken bransch man arbetar inom. Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt.

Kompetensen i industrin decentraliseras allt mer till där arbetet utförs, likaså ansvaret för kvalitet och planering. Detta medför ett ökat arbetsinnehåll för t.ex. operatörer. Produktionsteamet tar över traditionella produktionstekniker- uppgifter och produktionsteknikerns nya roll kan idag mer jämställas med lagledarens och projektledarens.  

Exempel på arbetsuppgifter:

  • bevaka och följa nyheter när det gäller teknik, metodval och tekniskt stöd
  • produktionsanpassning av produkter
  • planläggning av produktionsenheter och flöden
  • kostnadskalkyler
  • tekniskt support för verksamheten

Produktionstekniker innefattar yrkeskategorier som processtekniker, kvalificerade operatörer, produktionsberedare och produktionsutvecklare. Med branschspecifik erfarenhet är även chefsbefattningar tänkbara, t.ex. arbetsledare, produktionschef eller platschef.


Bild från Stora Enso


Produktionstekniker Morgan Gustavsson, Wibe, Mora, fd student på programmet