Grafisk design för digitala och tryckta medier

Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Grafisk design för tryckta och digitala medier fokuserar på att ge dig som student en bred utbildning med kunskaper och färdigheter som täcker in alla delar från idé till design och publicering. Från hösten 2016 med en ännu tydligare inriktning mot digitala medier. Ansökan kan göras från 15 mars. 
Ansök via antagning.se senast 15 april!

Utbildningens innehåll

Hos Grafisk design för digitala och tryckta medier går kreativitet och formkänsla hand i hand med teknisk förståelse och färdighet. I utbildningens kurser tas idéer fram, bilder fotograferas och retuscheras, färger och typografi väljs och en grafisk form skapas. Det publicerade materialet ska också ha den tekniska kvalitén som efterfrågas. Att du kan diskutera din formgivning och förstå dess möjlighet till påverkan, är lika viktigt som att du kan publicera din idé digitalt tryckt och tryckt. Läs om programmets kurser via länklistan till vänster!

Utbildningen innehåller 30 hp valbara kurser vilket möjligör utbytesstudier våren årskurs 2 vid något av Högskolan Dalarnas partneruniversitet.

Det här kan du arbeta med

Efter dina studier vid Grafisk design för tryckta och digitala medier kan du bli allt från layoutare, originalare, art director, projektledare, webbdesigner till retuschör och bildbehandlare. 

Mer information om programmet och exempel på studentarbeten finns i länklistan till vänster.

Utbildningen genomgick under 2013–2014 en kvalitetsgranskning av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) och utbildningen bedöms hålla hög kvalitet, läs mer på www.uk-ambetet.se.

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2T5S
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se