Vad blir man?

Ljud- och musikbranschen är stor, brokig och under ständig förändring. Ljud- och musikproduktionsprogrammet tar hänsyn till den förutsättningen. Utbildningen ger en bred kompetens som ger möjlighet för studenten att förbereda sig för flera specialiteter, något som ökar chanserna att klara etableringen i yrkeslivet. Å andra sidan uppmuntras studenterna att profilera sig inom något av de områden som programmet erbjuder: inspelning i studio, ljud- och musik till rörliga bilder samt live-ljud.

Programmet leder alltså inte fram till ett eller flera specifika yrken, men lägger grunden till en karriär som studenten själv riktar in sig på under sina studier. Utbildningen betonar projektarbetsformen, eftersom den är så vanlig i ljud- och musikbranschen. Projektledning, med allt vad som hör till den funktionen, är något som den färdigutbildade studenten ska kunna.

Studenter som gått programmet arbetar i dag exempelvis som liveljudtekniker, filmljudläggare, ljudtekniker inom radio, artister, låtskrivare, studiotekniker, ljudtekniker i tv-produktionsbolag, musikproducenter, ljudläggare i reklamfilmsproduktioner, medialärare på gymnasium etc. Många är egna företagare.

Som student kan Du få hjälp med etablering som företagare. Det sker bland annat inom undervisningens ramar, men också genom ljud- och musikproduktionsämnets medverkan i inkubatorsverksamheten.