Studier på avancerad nivå

Vårt magisterprogram, Audiovisuella studier, är det enda i sitt slag i Sverige. Det är programmet för Dig med intresse för både ljud och bild, det vi med ett gemensamt begrepp kallar för audiovisuellt. För dig med konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdet. Du får möjlighet att fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en unik personligt kunskapsprofil. Programmet går på två terminer och ger dig fördjupade insikter och färdigheter inom ett profilområde du i hög grad själv kan påverka. Det förbereder dig inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, forskning vid universitet eller lärarverksamhet. Efter fullföljt program kan du sedan ta ut en filosofie magisterexamen i Audiovisuella studier.

Den som vill vidareutbilda sig efter att ha läst Ljud- och musikproduktionsprogrammet kan även söka till ett Masterprogram i musik 120 hp. Programmet ges av Musikhögskolan vid Örebro universitet i samarbete med ljud- och musikproduktionsämnet vid Högskolan Dalarna samt Musikhögskolan i Ingesund. Studierna går på helfart med mesta undervisningen i Örebro. Vissa kurser ges dock i Falun respektive Ingesund. Programmet kan läsas under ett år, vilket ger magisterexamen och behörighet till forskarutbildning. Den som fortsätter ytterligare ett år erhåller masterexamen. Anmälan till masterprogrammet görs till Örebro universitet.

Läs mera om Masterprogrammet i musik.

Det finns också möjlighet att läsa en fristående kurs på Kungl. Tekniska högskolan:

Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp