Ljud och musik till dataspel

Det finns goda möjligheter att specialisera sig på ljud och musik till dataspel för den som går Ljud- och musikproduktionsprogrammet. Det kan ske genom det nära samarbete som finns med utbildningsföretaget Playground Squad. För den som vill skaffa sig den specialisering är det möjligt att ägna sig åt produktion av spelljud och -musik i flera delkurser, men också i programmets avslutande större produktionsuppgift.