Lärargruppen1

Daniel Beckman universitetsadjunkt
Undervisar framför allt om ljud- och musikproduktionens verktyg, om inspelning och redigering av inspelningar. Har eget inspelningsföretag.

Toivo Burlin universitetslektor
Fil. dr i musikvetenskap och universitetslektor i ljud- och musikproduktion. Doktorsavhandlingen Det imaginära rummet: Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983 (2008) är den första större vetenskapliga studien i sitt slag i Sverige. I andra artiklar har han utvecklat sitt forskningsfält. Burlin har flera års erfarenhet av komposition och produktion av musik och ljud i olika genrer och medier, bland annat av elektroakustisk musik, kortfilm och radio. Han undervisar inom musikproduktionsanalys, filmljudanalys, vetenskapsteori och arbete i projekt samt handleder examensarbeten.
Läs här om hans avhandling.

Och här förtecknas hans vetenskapliga publikationer.

Lena-Maria Busk universitetsadjunkt
Undervisar i delkursen Radioproduktion. Journalist och medarbetare vid Sveriges Radio Dalarna.

Sören Johansson universitetsadjunkt
Undervisar i projektledning inom musikproduktion. Doktorand i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan. I avhandlingsprojektet, på temat "Musik som karriärväg", har han undersökt hur unga musiker skapat sina karriärer i övergång från utbildning till arbetsliv under åren 2007-2011. Planerad disputation: hösten 2012. Sören har varit anställd vid Högskolan Dalarna sedan 2001 och har arbetat med kursutveckling och undervisning inom medieproduktionsutbildningarna. Han har varit verksam som professionell musiker, artist, lärare i trumspel och företagare sedan början av 1980-talet. Artistgrupper han varit medlem i är Trance Dance 1985-1990, Peter Carlsson & Blå Grodorna 1993-2000 och Bortalaget 2001-2009. Huvudsakligt undervisningsområde är projektledning och organisering av musikproduktion.

Mikael Jorhult tekniker
servicetekniker, undervisar också i audioteknologi.

Henrik Karlsson universitetsadjunkt
Undervisar framför allt om ljud- och musikproduktionens verktyg, om inspelning och redigering.

Hållbus Totte Mattsson universitetslektor
Fil. mag. i musikvetenskap, musikhögskoleexamen, undervisar bland annat i ljud- och musikskapande till rörliga bilder. Är aktiv som folkmusiker i bl.a. Hedningarna, Boot och Hurdy-Gurdy.

Johan Nordin universitetsadjunkt
Undervisar framför allt om ljud- och musikproduktionens verktyg, om inspelning och redigering samt musikskapande och grundläggande musikteori.
Fil. kand. i ljud- och musikproduktion. Även verksam som ljudtekniker och musikproducent i eget firma. Spelar i flera olika band och har bl.a. turnerat som musiker med Magnus Uggla sommaren 2008 efter uttagning i tv-programmet "Var fan är mitt band?".

Johanna Rosenblad universitetsadjunkt
Undervisar bland annat om ljud- och musikproduktionens verktyg. Fil. kand. i ljud- och musikproduktion. Hon arbetar även som produktionstekniker på Sveriges Radio samt som ljudtekniker och musiker.

Andrew Scott universitetsadjunkt
Ämnets studierektor. Magisterexamen i praktisk kunskap från Södertörns högskola. Undervisar framför om ljud- och musikproduktionens verktyg, om inspelning och bearbetning av ljud och musik. 

Berk Sirman universitetsadjunkt
Undervisar i bland annat musikteori, musikvetenskap samt handleder uppsatser och projektarbeten. Magisterexamen i musikvetenskap (Uppsala universitet, 2009) och Bachelor of Arts i filosofi (Bogazici University, Istanbul, 2003) Berk Sirman har också studerat musikvetenskap i University of Alberta 2002-2003 och varit verksam som musiker. Läs hans magisteruppsats här.

Mikael Strömberg universitetslektor
Verksam inom ett brett fält med musik, ljud, texter, bilder. Har arrangerat multimediafestivalen Klangspel, turnerat med Riksutställningar och Rikskonserter, arbetat för Kulturrådet och Bildkonstnärsnämnden. Medverkat vid Venedigbiennalen och ingår i konstnärskollektivet Gaffel. Strömberg är verksam som kulturjournalist, författare och även som radioproducent i egna produktionsbolaget GiG. På Högskolan Dalarna undervisar han i ämnet Audiovisuell produktion; audiovisuell teori, filmmusik, texter/manus, kreativitet och experimentell radio. Medlem i FST, STIM, SOM. Se här en översikt över Mikael Strömbergs publikationer.

Sten Sundin universitetsadjunkt
Undervisar i ljud- och musikproduktion, tidigare också i datavetenskap.

Johan  Söderberg professor på konstnärlig grund
Undervisar om relationen musik-rörliga bilder. Examinator på ljud- och musikproduktioner. Musiker, filmare, videokonstnär. Han har gjort musikvideor till artister, både i Sverige och internationellt. Johan Söderbergs hemsida.

Gunnar Ternhag professor
Undervisar i ljud- och musikproduktion samt musikvetenskap. Som forskare är han specialiserad på musiketnologi och svensk musikhistoria, särskilt den nationalromantiska epoken. Ämnesansvarig och programansvarig för Ljud- och musikproduktionsprogrammet. Lärarrepresentant i Högskolan Dalarnas styrelse. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien, bland annat ordförande i akademiens Forskningsnämnd. Gunnar Ternhag är också gästprofessor i musikvetenskap vid Stockholms universitet och docent vid Åbo akademi. Se här en översikt över Gunnar Ternhags publikationer.

Johnny Wingstedt universitetslektor
Fil. dr i musikpedagogik. Bakgrund som musiker och kompositör för film, TV och teater i Sverige, Japan, Kina och USA. Har också arbetat som produktspecialist hos Roland Scandinavia, och undervisade mellan 1997-2012 vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Wingstedt har examen i Film Scoring (’Summa Cum Laude’) vid Berklee College of Music i Boston. Disputerade 2008 med avhandlingen Making Music Mean: On Functions of, and Knowledge about, Narrative Music in Multimedia. Hans forskningsintressen innefattar musikaliskt berättande, multimodalitet, sociosemiotik och musikalisk kunskapsbildning. Undervisar bl.a. i ljud- och musikläggning till rörliga bilder.

Återkommande gästlärare 

Åke Eldsäter, lärare emeritus i ljud- och musikproduktion
Rickard Löfgren, musikproducent
Stefan Brisland-Ferner, musiker och musikproducent
Martin Sandström, musikproducent, ljudläggare
Klas Dykhoff, professor i filmljud, Stockholms dramatiska högskola
Tellef Kvifte, professor i musikvetenskap, Universitetet i Oslo
Christer Malmgren, lärare på Musikkonservatoriet i Falun, gitarrist och 
     sångare
Staffan Lindfors, musiker, bl a i Östen med resten
Jan-Olof Gullö, fil. dr i musikpedagogik, universitetslektor vid Södertörns
     högskola
Sture Högosta, teknisk audiolog, Hörselvården i Dalarna
med flera...