Bilder från undervisningen

Här finns en länk till bilder från ett undervisningsmoment i ett av Mediehusets kontrollrum. Det är Rickard Löfgren som undervisar i producering i samband med en sånginspelning:

Klicka här - och utnyttja gärna bildspelsfunktionen (knapp högt upp på vänster sida).

Foto: Sten Sundin