Högskoleingenjörsprogram i Maskinteknik - Industriell utveckling och ledarskap, 180 högskolepoäng

I utbildningen Högskoleingenjör i Maskinteknik - Industriell utveckling och ledarskap ingår kurser i ledarskap, kommunikation och projektledning som viktiga ingredienser tillsammans med traditionella maskiningenjörskurser. Programmet är framtaget tillsammans med industrin i regionen och industrins medverkan i programmet är central.

Varför ska du läsa det här programmet?

  • En stor del av utbildningen består av konkreta projekt
  • Ledarskap, organisation och kommunikation - en röd tråd genom hela utbildningen
  • Möjlighet att få en mentor från industrin
  • Praktiskt arbete varvas med teori
  • Träning i att arbeta i projektform

Vad säger branschen och studenterna?

Möjlighet att få två examen!

Efter avslutade studier på programmet (180 hp) kan du ta ut examen som Högskoleingenjör i Maskinteknik. Som student på programmet läser du flera kurser i Industriell ekonomi. Genom att läsa fyra extra kurser samt göra ett examensarbete i ämnet kan du även ta ut en examen som Teknologie Kandidat i Industriell Ekonomi.