Fler borde söka den här utbildningen!

 Studenter Materialteknik

Sebastian Bengtsson, Helena Halldén och Petter Person
– blivande högskoleingenjörer i materialteknik

Precis vad jag sökte 

En av de fyra som läser i Borlänge på det nya programmet är Helena Halldén. Hon har familj och hus i staden och jobbade tidigare på ett mindre plåtföretag som drabbades av den ekonomiska krisen 2008.

– Förut kunde jag inte bestämma mig för om jag skulle fortsätta jobba eller ta upp studierna igen. Men när jag blev uppsagd läste jag in motsvarande tekniskt basår på Komvux, eftersom jag insåg att jag ville ägna mig åt något tekniskt. Sedan kollade jag vilka utbildningar som fanns på hemmaplan och då hittade jag den här, berättar hon.

Efter drygt en termins studier tycker hon att hon hamnat helt rätt.

– Det är intressanta ämnen, engagerade lärare och så har jag chansen att få jobb på SSAB i framtiden.

Nära forskning och verklighet  

För Petter Person och Sebastian Bengtsson var möjligheterna till jobb efter utbildning en viktig anledning till att söka programmet.

– Men det gäller naturligtvis att sköta studierna, säger Sebastian, som är en av få i kursen som kommer direkt från gymnasiet och som rekommenderar dem som gått ut gymnasiet att börja läsa på högskola direkt, när man har vanan inne att plugga.

Annars har de flesta på programmet jobbat några år. Petter, exempelvis, är tjänstledig från en livsmedelsbutik. Både han och Sebastian är hittills nöjda med utbildningen.

– Vi får en bred bild av vad materialteknik handlar om. Vi gör studiebesök, vi har lärare som har jobbat i produktionen och vi har lärare som forskar på hög nivå.

Petter anser också att programmet ligger på en lagom teoretisk nivå.

– Vi lär oss från grunden hur saker fungerar och vad det beror på. Vi blir både teoretiker och praktiker.

Efter de tre åren i programmet har studenterna möjlighet att fortsätta två år till på Högskolan Dalarnas masterprogram, ifall de vill fördjupa sina teoretiska kunskaper ytterligare.

Rivstart  

Sammanlagt 20 studenter läser nu på programmet. Men det borde ha varit fler, tycker både studenter och programansvarige läraren Erik Hedlund i Borlänge.

Förklaringen till det relativt låga antalet är att beslutet om programmet kom så sent att det inte fanns med i den officiella programkatalogen för höstterminen 2011. Däremot fanns det senare med bland program som var möjliga att söka på nätet.

– Inför hösten 2012 finns informationen med överallt, så nu hoppas vi på många sökande, säger Erik Hedlund.

Han berättar att ambitionen är att samarbeta så mycket som möjligt med de företag som stöttar programmet, exempelvis genom att göra laborationer och studiebesök.

Han tillägger också:

– De som läser tekniskt basår vid Högskolan Dalarna, och klarar kraven, får garantiplats på materialteknikprogrammet.

Vad krävs då för att gå programmet, förutom de grundläggande kraven på behörighet? Frågan går till Petter och Sebastian:

– Att man är nyfiken och vill lära sig nya saker. Och att man satsar på studierna, säger de.

 

Text: Stina Liljas  Foto: Pär K Olsson