Ansökan

Höstterminen 2012

Programstart: v35, 2012
Studietakt: 100%
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8 eller motsvarande kunskaper.

Studieort: Borlänge
Anmälningskod: HDA-H2H29

Studieort: Filipstad
Anmälningskod:HDA-H2H46

Studieort: Gävle
Anmälningskod: HDA-H2H2A

Anmälan

För hösten 2012 skickar du din ansökan till:

Högskolan Dalarna
Antagningen
791 88 Falun

eller kontakta programansvarig Erik Hedlund, 023 - 77 86 31, ehe@du.se