Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet, 180 högskolepoäng

IT-forensisk teknik och IT-säkerhet

Intresserad av IT-forensisk teknik, IT-säkerhet, datateknik, nätverksteknik och programmering? Digitalbrott och eSäkerhet har vad du söker!

IT-forensiker efterfrågas allt mer. IT-forensiker utför kriminaltekniska undersökningar av digitala media. De söker och säkrar spår i datatekniska utrustningar samt utreder och beskriver incidenter. En IT-forensiker har en rejäl grund av datatekniska kunskaper.

Ett viktigt yrkesområde är IT-säkerhet. Det förutsätter djupa kunskaper inom datateknik. Man måste i detalj förstå hur datasystem och programvaror fungerar för att kunna bedöma och förhindra svagheter som kan leda till intrång eller andra typer av incidenter.

Mjukvara konstrueras, underhålls och vidareutvecklas av programmerare. Datatekniker brukar ansvara för drift och underhåll av datasystem. Programmerare och datatekniker måste ha kunskaper i datateknik och bör även känna till olika typer säkerhetsproblem och hur de kan hanteras.

Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet består till en stor del av grundläggande datatekniska kurser samt ett antal fördjupande kurser inom IT-forensisk teknik och IT-säkerhet. Därför är det en stor fördel om du har bra datorvana och erfarenhet av programmering redan när du söker till utbildningen, även om det inte är ett formellt krav.

Blended learning - det bästa i campus- och nätbaserad undervisning

Programmets utbildningsform är blended learning. Att använda distansteknik där den passar bäst och samtidigt behålla mötet och interaktionen i klassrummet när det fyller en funktion är kanske det mest optimala för att nå målen med studierna. Utbildningen består av en mix av nätbaserad undervisning och campusbaserade träffar i högskolans lokaler.

Antalet campusträffar i en kurs varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa kurser ingår färdighetsträningar, dessa kräver att man träffas oftare. Vanligtvis så ingår två till fem campusträffar i en kurs. I utbildningen förekommer några få kurser som är helt campusbaserade, det vill säga, kräver full närvaro på campus. En del andra kurser i utbildningen är stort sett helt nätbaserade, inga campusträffar ingår, förutom den slutliga examination.

Engelska är undervisningsspråk i ett antal av utbildningens kurser.

Observera! För att delta i utbildningen så måste du ha dator som uppfyller vissa villkor och en del annan utrustning, se Utrustning som du måste ha i kolumnen till vänster.   

Din medverkan

Om du vill arbeta med IT-forensik, programmering, datateknik eller IT-säkerhet, så sök till Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet. Det ger dig en bra start i din yrkeskarriär.

Om du vill veta mer om programmet så utnyttja länkarna i kolumnen till vänster eller hör av dig till oss på ämnet Datateknik.

Avancerad utbildning

När du har en examen från Digitalbrott och eSäkerhet kan du söka till Masterprogram i Business Intelligence. Det är ett tvåårigt program i vilket avancerade kurser i ämnen såsom datateknik, statistik och ekonomi ingår.

Programtillfällen

Höstterminen 2015

Anmälningskod:
HDA-H2PVE
Programstart: v36, 2015
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 20
Obligatoriska online träffar: 5