Civilingenjörsprogram i Materialdesign, 300 högskolepoäng

Obs! Ingen antagning till Materialdesignprogrammet 2013!

Vad är materialdesign?

Materialdesign är en civilingenjörsutbildning som ges i samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa) i Borlänge och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Det är KTH som utfärdar examensbeviset, även för dig som studerar i Borlänge. För dig som student på Materialdesignprogrammet finns goda möjligheter att få stipendium från Jernkontoret.

Materialdesignprogrammet är tvärvetenskapligt och omfattar material som metaller, polymerer och fiberbaserade material. Själva begreppet materialdesign innebär att man skräddarsyr strukturen hos ett material för att det ska få önskade egenskaper. Det handlar både om att skapa helt nya material och att vidareutveckla redan existerande material. 

 

 

 

Redan första året får du lära dig hur olika material framställs, hur de är uppbyggda, vilka egenskaper de har, och hur de formas och används. För att förstå detta behöver du en solid baskunskap inom matematik, kemi, fysik, materiallära och hållfasthetslära. Dessa ämnen utgör grunden i programmet under de tre första åren.  

 

Utbildningen kommer att ge dig en helhetssyn och ett nytänkande när det gäller materials egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan. Många spännande utmaningar väntar; du kan arbeta med teknik, människor och affärer.Materialdesignprogrammet öppnar dörren för dig till en innovativ och högteknologisk framtidsbransch.

Utbildningen

Undervisningen i de lägre årskurserna (årskurs 1-3) är gemensam för alla studerande vid programmet. Denna del av utbildningen är förlagd till Högskolan Dalarna i Borlänge. De första tre åren avslutas med att du gör ett examensarbete på grundnivå. Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att du efter tre årskurser har möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen, om samtliga examenskrav är uppfyllda. Detta innebär, att om du så önskar, kan fortsätta dina studier vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Den avslutande delen av utbildningen (årskurs 4-5) är en ämnesfördjupning i form av fortsättningskurser och ett examensarbete på avancerad nivå inom ett och samma ämnesområde. Du följer då ett masterprogram med en i förväg fastställd studieplan, som leder till en civilingenjörsexamen i Materialdesign. En avsikt med mastern är att du ska få nära kontakt med den institution, och en forskargrupp där, vid vilken examensarbetet ska utföras.

Vid Högskolan Dalarna finns ett masterprogram i metallernas bearbetning, som utbildar civilingenjörer inom plastisk bearbetning av metalliska material, såsom valsning och smidning. Du kan också välja att gå de avslutande två åren vid KTH i Stockholm, där det finns ett flertal valbara masterprogram.

Under hela studietiden kommer du i kontakt med regionens näringsliv i form av studiebesök, projektarbeten, gästföreläsare och examensarbete. Flera av företagen i närområdet är världsledande inom sina respektive områden (SSAB, Seco Tools och Sandvik Materials Technology bara för att nämna några) och vi har ett mycket gott samarbete med dessa.

Efter examen

Som färdig civilingenjör från Materialdesignprogrammet kan du ägna dig åt flera spännande och intressanta arbetsuppgifter:

  • Materialutveckling – skapa nya material för nya produkter
  • Driftsforskning – optimera driften av en tillverkningsprocess
  • Produktionsteknik – hålla produktionsutrustningen i bästa trim
  • Applikationsteknik – få produkter att uppfylla kunders högt ställda krav
  • Marknadsföring – skapa en efterfrågan för företagets produkter
  • Försäljning – sälja företagets produkter på en nationell och internationell marknad

Civilingenjörer med examen från Bearbetningsteknik i Borlänge är, och kommer att vara, mycket attraktiva på arbetsmarknaden

"Vi välkomnar en satsning på utbildning av civilingenjörer inom materialteknikområdet i Borlänge. Branschen har ett klart behov av civilingenjörer med kunskaper inom bearbetningsteknik. Jag är övertygad om att dessa ingenjörer kommer att bli ett värdefullt tillskott för stålindustrin och närliggande branscher."
- Nicklas Nilsson, Personaldirektör SSAB Tunnplåt

Intervjuer

Läs vad några teknologer och unga civilingenjörer säger om Materialdesignprogrammet.

 

 

Materialdesignprogrammet är tvärvetenskapligt och omfattar material som metaller, polymerer och fiberbaserade material.Själva begreppet materialdesign innebär att man skräddarsyr strukturen hos ett material för att det ska få önskade egenskaper.

Det handlar både om att skapa helt nya material och att vidareutveckla redan existerande material.

 

Redan första året får du lära dig hur olika material framställs, hur de är uppbyggda,

vilka egenskaper de har, och hur de formas och används.

För att förstå detta behöver du en solid baskunskap inom matematik, kemi, fysik, materiallära och hållfasthetslära.

Dessa ämnen utgör grunden i programmet under de tre första åren.

 

Materialdesignprogrammet öppnar dörren för dig till en innovativ och högteknologisk framtidsbransch. Många spännande utmaningar väntar; du kan arbeta med teknik, människor och affärer.