Krav för att bli antagen till Business Intelligence programmet?

Grundläggande och särskild behörighet

För att bli antagen till Masterprogrammet i Business Intelligence måste du  uppfylla vissa krav. Dessa krav delas in i Grundläggande behörighet (som är lika för alla högskoleutbildningar, mer information finns på www.antagning.se) och Särskild behörighet (som är olika för olika utbildningar).

1) Grundläggande behörighet

  • Kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande
  • Engelska B, eller motsvarande
  • Landspecifika krav (se http://www.antagning.se)

 2) Särskild behörighet

Särskild behörighet består av två delar.

Del 1: Du behöver ha minst tre av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

1) Matematik för mikrodatanalys, Grundnivå 2, 7,5 hp

http://du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=ST2004

2) Mikroekonomi fortsättningskurs, Grundnivå 1, 7,5 hp

http://du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=NA1009

3) Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp

http://du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=IK1052

4) Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence, Grundnivå 1, 7,5 hp

http://du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=ST1012

5) Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence, Grundnivå 1, 7,5 hp

http://du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=IK1051

OBS! Behörighetsgivande kurser ges fortlöpande på distans på Högskolan Dalarna. Under länken för respektive kurs hittar du en kort kursbeskrivning samt hur man söker en eller flera av dessa kurser.