Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning, 300/330 högskolepoäng

För dig som vill utbilda dig till lärare erbjuder Högskolan Dalarna ämneslärarutbildning för undervisning i gymnasieskolan med svenska som ingångsämne. Utbildningen ger också behörighet för undervisning inom grundskolans årskurs 7-9.

Det är en nätbaserad utbildning som leder till ämneslärarexamen om 300 på avancerad nivå med möjlighet att undervisa i två ämnen.

Utbildningen byggs upp av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan. I utbildningen ingår två examensarbeten.

Ämnesstudierna i svenska omfattar 120 högskolepoäng. Därutöver läses ett andraämne om 90 hp. Följande ämneskombinationer är möjliga med svenska som ingångsämne:

  • Svenska i kombination med ett av ämnena engelska, franska, spanska, tyska, svenska som andraspråk, historia eller religion.

Tänk på att behörighetskraven för olika ämnen varierar. För att läsa religion eller historia krävs gymnasiekursen Historia A. För att läsa samhällskunskap krävs gymnasiekurserna Samhällskunskap B och Matematik B. För att läsa franska, spanska eller tyska krävs steg 3, lägst C-språk kurs B i det aktuella språket.

Utbildningen inleds med ett ämnesblock som innehåller två terminers studier i svenska med didaktisk inriktning följt av en termins pedagogiska-didaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet. Vissa kurser innehåller 1-2 obligatoriska träffar i Falun.

För ytterligare information kontakta:
Maj Lassbo, e-post mla@du.se eller telefon 023-77 82 05 
Göran Johansson, e-post gjo@du.se eller telefon 023-77 82 57

Programtillfällen

Höstterminen 2015

Anmälningskod:
HDA-H2QGZ
Programstart: v36, 2015
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6c

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 40