Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia, 300/330 högskolepoäng

För dig som vill utbilda dig till lärare erbjuder Högskolan Dalarna ämneslärarutbildning för undervisning i gymnasieskolan med historia som ingångsämne. Utbildningen ger också behörighet för undervisning inom grundskolans årskurs 7-9.

Det är en campusförlagd utbildning i Falun som leder till ämneslärarexamen om 300 högskolepoäng på avancerad nivå med möjlighet att undervisa i två ämnen.

Utbildningen byggs upp av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan. I utbildningen ingår två examensarbeten.

Ämnesstudierna i historia omfattar 120 högskolepoäng. Därutöver läser du ytterligare ett ämne om 90 högskolepoäng. Följande ämneskombination erbjuds med historia som ingångsämne:

  • Historia i kombination med religion.

Utbildningen inleds med ett ämnesblock som innehåller två terminers studier i historia med didaktisk inriktning följt av en termins pedagogiska-didaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning.

För ytterligare information kontakta:
Maj Lassbo, e-post mla@du.se eller telefon 023-77 82 05 
Göran Johansson, e-post gjo@du.se eller telefon 023-77 82 57