Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia - nätbaserad utbildning, 270 högskolepoäng

För dig som vill utbilda dig till lärare erbjuder Högskolan Dalarna ämneslärarutbildning för undervisning i årskurs 7-9 med historia som ingångsämne. 

Det är en nätbaserad utbildning som leder till ämneslärarexamen om 270 högskolepoäng på avancerad nivå med möjlighet att undervisa i tre ämnen.

Utbildningen byggs upp av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning inom grundskolan. I utbildningen ingår två examensarbeten.

Ämnesstudierna i historia omfattar 90 högskolepoäng. Därutöver väljer du ytterligare två ämnen om vardera 45 högskolepoäng. Följande ämneskombination erbjuds med historia som ingångsämne:

  • Historia i kombination med geografi och religion.

Utbildningen inleds med ett ämnesblock med två terminers studier i historia med didaktisk inriktning följt av en termins pedagogiska-didaktiska studier och verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet. Vissa kurser innehåller 1-2 obligatoriska träffar i Falun.

För ytterligare information kontakta:
Maj Lassbo, e-post mla@du.se eller telefon 023-77 82 05 
Göran Johansson, e-post gjo@du.se eller telefon 023-77 82 57