Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Det ger dig inte behörighet till högskolan, men det är ett av konkurrensmedlen för att få en utbildningsplats. Minst en tredjedel av platserna på högskolan tillsätts utifrån resultat på högskoleprovet.

Provresultatet är giltigt i 5 år. Du kan göra provet obegränsat antal gånger och endast det bästa giltiga provet räknas då du söker utbildning.

Mer information om Högskoleprovet finns på Universitets- och högskolerådets hemsida. Där kan du även förbereda dig inför provet genom att ladda ner gamla högskoleprov och testa direkt över Internet.

Sista anmälningsdag

Datum för sista anmälningsdag är samma varje år:

Provorter

Provet äger rum på följande orter i Dalarna:

Anmälan

Du anmäler dig till Högskoleprovet via Universitets- och högskolerådets webbanmälan

Beloppet skall vara oss tillhanda senast sista anmälningsdag annars riskerar du att inte få delta i det aktuella provet.

Kallelse via e-post med information om provlokal, tider med mera kommer till dig cirka 1 vecka före provet.

Anmälan till provet är bindande och kan ínte överföras  till nästa provtillfälle eller annan person.

Högskoleprovet för dyslektiker och synskadade

Högskoleprovet finns anpassat för dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad. För dig som är dyslektiker eller svagt synskadad är provet detsamma som det ordinarie, men du får 50 procent längre tid på dig. Du som är svagt synskadad kan även få provet uppförstorat till A3 och du får ha ditt synhjälpmedel med dig.

Högskoleprovet för gravt synskadade i punktskrift och på talkassett. Tiden är förlängd med mellan 47 och 100 procent beroende på vilket delprov det gäller. Du får även en egen provledare som för in dina svar i svarshäftet och hjälper dig med praktiska saker under dagen.

Provort för dyslektiker är Falun. 

Intyg skickas till

Högskolan Dalarna
Högskoleprovet
791 88 Falun 

Högskolan Dalarna, mailadress för provet