Urval

Betygsurval

Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i fyra grupper, BI, BII, BIEX och BF. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund.

Betygsgrupp BI
Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Betygsgrupp BIEX
Här ingår bara sökande som har gymnasieexamen utan kompletteringar.

Betygsgrupp BII
Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande som har kompletterat.

Grupp BF 
Här ingår sökande som har studieomdöme från folkhögskola.

Provurval - högskoleprov (HP)

Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre.

Poängurval - antal akademiska poäng (APG)

Vid urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare grundar sig urvalet på antalet avklarade poäng upp till 165 akademiska poäng, tagna till och med sista anmälningsdag.

Poängurval - antal akademiska poäng (APA)

Vid urval till utbildningar på avancerad nivå deltar samtliga sökande i gruppen som senast sista anmälningsdag har minst 30 akademiska poäng. Meritvärderingen grundar sig på antalet avklarade poäng upp till 285 akademiska poäng.

Övriga behöriga sökande (ÖS)

Den som inte har något meritvärde enligt ovanstående, men ändå anses behörig, placeras i urvalsgruppen ”Övriga sökande”. Det gäller till exempel den som har läst på folkhögskola men saknar studieomdöme, har betyg som inte kan poängberäknas eller som beviljats reell kompetens. Urvals-gruppen tilldelas endast obesatta platser. För att öka chanserna att antas till den sökta utbildningen bör man göra högskoleprovet.

Sen anmälan (SA)

Anmälan som inkommit efter sista anmälningsdag kontrolleras beträffande grundläggande och särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas efter det datum de inkommit.

Efteranmälan (EA)

Anmälan som inkommit efter urval 2 kontrolleras beträffande grundläggande och särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas efter det datum de inkommit.

Kurser med platsgaranti (PG)

Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs.

Vid lika meritvärde

Om två eller flera sökande har samma meritvärde använder Högskolan Dalarna sig av lottning.