Urval

Betygsurval

Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i fyra grupper, BI, BII, BIII och BIV. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund.

Platsfördelning mellan de fyra grupperna

Platserna i betygsurvalet fördelas i ett första steg i två mängder, där BI, BIEX och BII utgör en mängd och BIV en mängd. Utifrån antalet behöriga sökande i varje mängd fördelas sedan platserna. En sökande räknas bara en gång per mängd. 

Justering mellan BI, BIEX och BII

När platserna fördelats till respektive mängd, fördelas i sin tur platserna i hela mängden I och IEX och II i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BIEX respektive i BII. Därefter minskas antalet platser i BII med en tredjedel och den tredjedelen går sedan till BI och BIEX.

Provurval

Du som har ett högskoleprovsresultat deltar i provurvalet, som brukar förkortas HP i antagningsbeskedet och på andra ställen.

Provurval – HP

För att delta i provurvalet måste du vara behörig till den eller de utbildningar du söker. Du ska alltså ha de förkunskaper som krävs.

Ditt provresultat får vara max fem år gammalt och du måste ha fått lägst 0,1 poäng.

Akademiska poäng

I urvalsgruppen Akademiska poäng prövas du utifrån dina högskolemeriter.

Urvalsgruppen benämns APG för kurser på grundnivå och APA för kurser/program på avancerad nivå.

Övriga behöriga sökande

Är du behörig, men saknar betyg eller ett giltigt meritvärde, kan du bara antas till en utbildning om det finns platser över när de sökande som har ett meritvärde fått sin plats.

Behörig utan meritvärde

Ingår du i den här gruppen kommer du att rangordnas efter det lottnummer som slumpas fram för varje sökande, förutsatt att det finns platser kvar på den utbildning du söker.

Öka dina chanser – gör högskoleprovet

Du som är behörig till en utbildning bör göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats på de mer populära utbildningarna.

Vid lika meritvärde

Om två eller flera sökande har samma meritvärde använder Högskolan Dalarna sig av lottning.

Hur går lottningen till?

Lottningen går till så att de sökande får ett slumpmässigt könummer för varje sökt utbildning i databasen inför antagningen.

Vid lottningen tas ingen hänsyn till var du har satt utbildningen i din anmälan. Du kan alltså få ett "sämre" könummer till ditt förstahandsval än till utbildningar du satt längre ner.