Reell kompetens

Vad innebär reell kompetens?

Den som saknar formell behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin kompetens prövad. Det kan till exempel handla om erfarenheter från arbetsliv eller utlandsvistelser. För att visa på din samlade kompetens ska du skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Det är alltid Högskolan Dalarna som gör prövningen och bedömer vilka tidigare erfarenheter som ger behörighet. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.

Om du har arbetat i minst tre år och har godkända betyg i gymnasiekurserna svenska, engelska, matematik och samhällskunskap - kan du bli grundläggande behörig utan att behöva ansöka om prövning. Mer information kring detta finns att läsa på Antagning.se
 

 Gör följande för att ansöka om reell kompetens:

 • Anmäl dig till utbildningen eller utbildningarna via Antagning.se
 • Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" som finns på Antagning.se (länk nedan). Skriv sedan ut blanketten
  Blankett för ansökan om reell kompetens
 • Skicka blanketten tillsammans med alla betyg, intyg, personligt brev och andra papper som anknyter till din ansökan till
  Antagninsservice
  FE 20101
  83987 Östersund
  Observera att ansökan och alla intyg ska vara Antagningsservice tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober
  Du kan även ladda upp dina dokument (https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Ladda-upp-sa-har/)
 • Din ansökan om reell kompetens kommer sedan att behandlas av högskolans antagningsenhet. Bedömningarna görs alltid från fall till fall och är alltid individuella. Svar på din ansökan får du via Antagning.se/Mina sidor. Observera att samtliga handlingar ska skickas till ovanstående adress och inte direkt till Högskolan Dalarna.

Se nedanstående länk för den samlade informationen kring reell kompetens som finns att läsa på Antagning.se.

Antagning.se - En annan väg