Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Yrkeslärare - ett arbete där dina yrkeskunskaper och pedagogiska skicklighet kommer till sin rätt!

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill bli lärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen.

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I utbildningen ingår en obligatorisk träff i Falun varje termin. Programmet startar en gång per år på vårterminen. Läs mer i programhandboken.

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta kunskaper i något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. Kunskaperna bör ha förvärvats genom yrkeserfarenhet och studier. Det kan handla om gymnasial- eller eftergymnasial utbildning, studier vid högskola eller yrkeshögskola eller motsvarande. Läs mer om: Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare

Anmälan

Våren 2018

Start v3

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-V2WE2
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
20 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hur söker du till utbildningen?

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna startar varje år på vårterminen. Ansökan görs på www.antagning.se

Dessutom ska en behörighetsprövning av din yrkeserfarenhet/yrkeskunskaper göras. Detta sker i samarbete med ValiWeb i Skellefteå för dig som söker till Högskolan Dalarna i första hand. Söker ett annat lärosäte i första hand ska du följa de instruktioner som ges där.

Du går in på www.yrk.valiweb.nu och gör en digital valideringsansökan. Instruktionsfilmen "Steg för steg" visar hur det går till. Se följande instruktionsfilm.

Alla betyg, tjänsgöringsintyg och annat som styrker det du åberopar i din kartläggning ska vara ValiWeb tillhanda snarast. Skicka handlingarna med post, märk kuvertet med "Yrkeslärare" och skicka till:
Skellefteå kommun
ValiWeb
931 85 Skellefteå


Utbildningens innehåll

Yrkeslärarutbildningen är uppbyggd av kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagda studier (VFU) fördelade på 11 kurser. Programmets första kurser heter Skolväsendets historia och samhällsuppdrag och Ledarskap för yrkeslärare. Läs mer om programmets kurser och struktur.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs inom gymnasieskolans yrkesprogram. Där får du bland annat möjlighet att studera verksamheten vid en gymnasieskola och lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Studera nätbaserat

Högskolan Dalarna har en lång erfarenhet av lärarutbildning och god kompetens om digitala undervisningsformer. Det gör att ny teknik kan användas i yrkeslärarutbildningen.

Yrkeslärarprogrammet är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. Det innebär att du som studerande kan ta del av föreläsningar, delta i seminarier och studiegrupper via internet. Schemalagda och obligatoriska seminarier äger rum cirka en gång varannan vecka. Vid ett tillfälle varje termin deltar du i en campusträff på två till tre dagar i Falun. 

Läs mer om att studera via nätet.

Vad blir du efter utbildningen?

Många verksamma yrkeslärare saknar idag formell behörighet att undervisa. Bristen på utbildade yrkeslärare gör det svårt för många skolorna att rekrytera yrkeslärare. Kommande pensionsavgångar väntas öka efterfrågan på utbildade yrkeslärare. Om du utbildar du dig till yrkeslärare kommer du således att ha goda möjligheter till anställning och ett utvecklande och stimulerande arbete. 

Efter avslutad utbildning ansöker du om yrkeslärarexamen. Den ger dig behörighet att undervisa i de yrkesämnen som du godkändes till i samband med antagningen.

 

Vill du veta mer om läraryrket?

Senast uppdaterad: