Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Våra Personal- och arbetslivsstudenter (PAL) är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Specialist, generalist, chef inom HR/Personal - det finns många yrken inom HR/personalvetenskap. Du kan jobba med rekrytering, arbetsmiljö och chefsstöd, men också med kompetensutveckling, marknadsföring och ledarskapsfrågor. Du kan även arbeta som handläggare, utredare och ledarskaps- eller organisationskonsult. Många av våra studenter blir även chefer, till exempel enhetschefer.

Första året introduceras du till HR-området. Här finns till exempel kurser som behandlar rekrytering, arbetsrätt, organisationsteori, redovisning, arbetsmiljö, metod och samspel i organisationen ur ett individperspektiv.

Andra året får du ytterligare kunskaper och fördjupning i personalarbetet, gruppen i organisationen, ledarskap, kompetensutveckling och lärande, organisationsförändring och marknadsföring. Du kan också välja en praktikkurs.

Tredje året breddas din förståelse för personalarbetet och dess villkor på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå genom ytterligare arbetsmiljö, lärande i organisationen, personalekonomi och strategiskt HRM. Du genomför självständigt undersökningar och söker, granskar kritiskt, analyserar och förmedlar information på vetenskaplig grund.

Fördelar för dig som väljer PAL-programmet:

  • Kompetenser från många olika ämnesområden såsom psykologi, pedagogik, sociologi, arbetsvetenskap, företagsekonomi och rättsvetenskap används för att du ska få rätt kunskaper
  • Kurser som är yrkesinriktade och utvecklade direkt för uppgifter inom personalarbetet
  • Regelbundna kontakter med yrkesverksamma i kurserna, genom praktik och genom gästföreläsare.
Student berättar

Porträttbild Karin FredrikssonHej! jag heter Karin, kommer från Ludvika och studerar sista terminen på Personal & arbetslivsprogrammet.

Intresset för frågorna väcktes vid en HRM-kurs (Human Resource Management) i mitt tidigare yrke och efter några föräldraledigheter valde jag att börja studera. Jag ångrar mig inte!

Jag trivs jättebra med studierna, utbildningen och högskolan. Det passar mig perfekt då jag kan kombinera studierna med familjelivet på ett harmoniskt sätt.

Jag bor i Dalarna så det var ett enkelt val när utbildningen fanns inom regionen och allt jag behöver finns inom ett stenkast bort.

Jag ängar mycket tid på familjen och barnen tar så klart det mesta av min tid. I övrigt tränar jag så ofta jag kan för att må bra. Jag får till och med några timmar över i veckan till att jobba också. Jag arbetar som studentmedarbetare på Trafikverkets centrala HR-funktion i Borlänge. En fantastisk möjlighet att utveckla sina teoretiska kunskaper i praktiken.

I framtiden vill jag påverka, utbilda och utveckla organisationer, med ledning och personal för ett hållbart arbetsliv. 

Allt du gör påverkar något eller någon. Klyschan ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” har ändå en viss betydelse. Om alla tänkte så och försökte förstå så skulle vi leva i en bättre värld.

Gör det du gillar, tycker är roligt och har intresse för. Förhoppningsvis ska du hålla på med det i många år, då underlättar det om du tycker ämnet är intressant. Jag vill även tillägga att ALLA kan studera! Det är så roligt och utvecklande.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2WTR
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet

Utbildningens innehåll

Under första årets studier introduceras ämnesområdet. Du förvärvar grundläggande kunskaper om personal- och arbetslivsarbetets villkor och uppgifter och har som utgångspunkt rollen som kompetent PA-resurs. Här finns till exempel kurser inom rekrytering, arbetsrätt, organisationsteori, företagsekonomi och arbetsmiljö.

Vid andra årets studier får du ytterligare kunskaper och fördjupning i personalarbetets väsentliga arbetsområden: lärande i organisationer, organisationsförändringar, och företagsekonomi. Du ska också orientera dig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Under hela utbildningen sker tillämpningar genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att för dig att under sista delen av året välja praktikkursen om 15 högskolepoäng.

Tredje årets studier syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper och bredda din förståelse för personalarbetet och dess villkor på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Du ska också utveckla en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Dina kunskaper ska vara tillräckliga för att du självständigt ska kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Regelbundna kontakter med yrkesverksamma inom HR sker genom arbetslivsanknytning i kurserna, gästföreläsare, samt en valbar praktikkurs.

Studera utomlands

PAL har i nuläget inga egna utbyten med lärosäten utomlands. De som vill studera utomlands tar kontakt med Högskolan Dalarnas Foreign Exchange service.

Vad blir du efter utbildningen?

Personalvetare finns i olika former i nästan alla medelstora och stora företag/organisationer, både offentliga och privata. Deras arbetsuppgifter kan spänna från rekrytering, arbetsmiljö och chefsstöd till kompetensutveckling och ledarskapsfrågor. Utbildningen ger även god kunskap för framtida arbete som chef, handläggare eller utredare.

Examen

Filosofie kandidatexamen inom Personal- och arbetsliv.

Läs vidare till Magister efter examen!

På Högskolan Dalarna finns ett magisterår, som ges inom ämnet företagsekonomi, där PAL-studenterna är behöriga att läsa den inriktning som handlar om strategisk HRM. Magisteråret ges på engelska.

Senast uppdaterad: