Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

En teknisk utbildning med ett affärsinriktat perspektiv

Utbildningen förbereder dig att jobba med teknik i ett affärsinriktat och hållbart perspektiv. Med fokus på konstruktion och produktutveckling, och en konstant tro på att allt kan förbättras, skapar du möjligheter i små eller stora företag.

Du börjar kanske arbeta som konstruktör eller produktutvecklare, för att senare utvecklas till projektledare eller till någon annan ledande befattning om du vill.

Stor efterfrågan på maskiningenjörer

Behovet av ingenjörer är stort. En utbildning i maskinteknik kan ofta vara en snabb väg ut på arbetsmarknaden - till ett roligt och kvalificerat arbete, med hela världen som arbetsfält. 98 % av alla ingenjörer får jobb inom ett år efter examen. Det behövs 1 000 nya ingenjörer inom Dalarna de närmsta fem åren.

Här får du tillgång till den senaste tekniken

Fördelar för dig som väljer Maskinteknik:

  • Högklassiga verkstäder och labb med framtidens teknik
  • Nära till lärare och forskare
  • Stort inslag av engelska som förbereder dig för internationella kontakter

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XD5
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Utbildningens innehåll

Programmet ger dig först en teoretisk grund med kurser i matematik, hållfasthetslära, materiallära och tillverkningsmetoder. Därefter kommer mer tillämpade kurser. De ger kunskaper och färdigheter inom bland annat konstruktionsteknik, produktutveckling och kvalitetsteknik samt olika datorbaserade hjälpmedel.

Du får även utveckla dina förmågor att kommunicera via grupparbeten, rapporter och presentationer. Dina engelska färdigheter utvecklas under programmets gång, bland annat genom att engelsk kurslitteratur ingår i flera kurser. 

Programmet avslutas med ett examensarbete där du gör ett ingenjörsmässigt arbete åt ett företag.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Programmet har ett nära samarbete med teknikföretagen i regionen. Genom projektarbeten och studiebesök varvas föreläsningar och övningar på högskolan med kontakter på regionens teknikföretag. Många av dem är världsledande inom sitt område och nästan alla arbetar på en global marknad. Du får en gedigen kompetensgrund samt kontakter inför ditt kommande arbetsliv som maskiningenjör. I examensarbetet löser du ett problem åt ett företag, och det finns möjlighet att välja att praktisera vid ett företag i en annan kurs.

Studiemiljö

Som student har du tillgång till moderna verkstäder och laboratorier där vi knyter samman teori med praktik. Du får möjlighet att använda vår mekaniska verkstad för egna arbeten om du deltar i en fristående kurs och därefter visar att du kan arbeta säkert vid utrustningen. 

Studera utomlands

Tack vare Högskolan Dalarnas samarbete med utländska lärosäten har du stora möjligheter att lägga till studier, eller praktik, vid utlänska högskolor och universitet.

Vad blir du efter utbildningen?

Maskiningenjörer löser praktiska problem, analyserar och utvecklar nya lösningar, ofta i ledarposition och nästan alltid i team med andra kollegor. Utbildningen förbereder dig att jobba med teknik i såväl produktionsflöden som ur ett affärsinriktat perspektiv.

Maskinteknik är den klassiska, breda utbildningen som ger dig förutsättningar att arbeta med konstruktion och produktutveckling inom industrin. Maskiningenjörer löser praktiska problem genom att analysera och utveckla nya lösningar tillsammans med andra, både nationellt och internationellt. Nya metoder och verktyg utvecklas ständigt och maskinteknikutbildningen förbereder dig att kunna arbeta med framtidsteknik i olika former, men även för att arbeta mer affärsinriktat, till exempel med teknisk försäljning.

Högskoleingenjörer i Maskinteknik finns på många olika positioner inom främst industrin, bland annat som chefer, projektledare eller specialister. Den första anställningen är troligen som konstruktör/produktutvecklare, och därefter kommer intresse och fallenhet att bestämma framtida uppgifter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtiden ser ljus ut för studenter som läser till ingenjör på Högskolan Dalarna. Cirka 30% av regionens nuvarande ingenjörer kommer att gå i pension inom en snar framtid. Jobb kommer att finnas, inte minst i Dalarna.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning konstruktions- och produktutveckling (Degree of Bachelor of Science in Engineering).

Senast uppdaterad: