Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Anmälan

Våren 2018

Start v3

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmäl dig

antagning.se

Anmälningskod:
HDA-V2WKA
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
23 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hösten 2018

Start v36

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XLG
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.


Senast uppdaterad: