Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmäl dig

antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2WR6
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Non-EU citizens should apply using this application code.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen med huvudområde inom samhällsvetenskapligt område eller tekniskt område minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kurser (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2WR7
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Non-EU citizens should apply using this application code.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen med huvudområde inom samhällsvetenskapligt område eller tekniskt område minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kurser (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.

Senast uppdaterad: