Energieffektivt byggande för ett hållbart samhälle

Vårt magisterprogram i energieffektivt byggande ger dig kunskap för att kunna vara delaktig i utvecklingen och utformandet av framtidens energieffektiva byggnader. Utbildningen bygger på våra lärares erfarenheter från forskning och utvecklingsarbete inom energieffektivt byggande, inomhusklimat, stadsplanering och värme- och kylsystem med låg miljöpåverkan samt Högskolan Dalarnas nära samarbete med byggbranschen.

För mer information om programmet, se Master Programme in Energy Efficient Built Environment (webbsida på engelska).


Senast uppdaterad: