Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Lokal sakkunskap om området och internationell forskning

Studiebesök till turistdestinationer inom regionen kombinerat med forskning som utförs vid Högskolan Dalarna ger dig viktig kunskap om hur hållbar destinationsutveckling implementeras både i Sverige och i resten av världen. Interaktion med andra studenter och personal från upp emot 15 länder kommer att bredda både ditt professionella nätverk såväl som din förståelse om befintliga kulturella behov och värderingar.

För mer information om programmet, se One-Year Master Programme in Tourism Destination Development (webbsida på engelska).

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2WR8
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Non-EU citizens should apply using this application code.
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2WR9
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.

Senast uppdaterad: