Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

En globaliserad värld

Att behärska olika språk öppnar många dörrar och de flesta arbetsplatser idag har internationella kontakter. Även kunskaper om språk och språkutveckling är guld värda när du söker jobb, som exempelvis lärare.

Anmälan

Våren 2018

Start v3

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmäl dig

antagning.se

Anmälningskod:
HDA-V2WKA
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
23 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hösten 2018

Start v36

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XLG
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.


Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik.

Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

Studera nätbaserat

Utbildningen är interaktiv och ges nätbaserat, med någon obligatorisk träff i varje kurs, så det spelar ingen roll var du bor när du studerar hos oss.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen. Du blir dessutom behörig att söka till forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu är det brist på lärare och därför stor efterfrågan. Arbetsmarknaden och framtidsutsikterna är goda i hela landet så efter avslutad examen är dina chanser stora att få jobb.

Under senare år har en rad förändringar genomförts i den svenska skolan för att göra läraryrket attraktivare. Exempelvis kan skickliga lärare premieras med högre lön genom att utses till förstelärare. För att förbättra undervisningens kvalité och elevernas kunskapsresultat krävs, utöver lärarexamen, även lärarlegitimation. Det gör att alla elever kan förvänta sig att möta lärare med behörighet i rätt ämne och årskurs.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Filosofie magisterexamen med huvudområde Svenska som andraspråk.

Senast uppdaterad: