Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller naturkunskap samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande med teknik eller två undervisningsämnen varav minst ett är bild, engelska, företagsekonomi, geografi, historia, kinesiska, idrott & hälsa, psykologi, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk.
  3. Sökande med ett av ämnena bild, engelska, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaperi ett undervisningsämne enligt följande:

  1. Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. Antagning till KPU i ett undervisningsämne gäller endast undervisningsämnen i urvalsgrupp 1 och 3.
  2. Sökande med två undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om 120 högskolepoäng i förstaämnet och 90 högskolepoäng i andraämnet (120 + 90).
  3. Sökande med både samhällskunskap och svenska ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i vardera ämne.

 

Senast uppdaterad: