Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
Biblioteksbesök

Programmet vänder sig till dig vill utbilda dig till ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och samtidigt arbeta som lärare. För att antas till utbildningen ska du redan ha ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne. Utbildningen som omfattar 90 högskolepoäng sträcker sig över 2-3 år.

Partnerskolor + campus

Under hela utbildningen är du knuten till en partnerskola inom Högskolan Dalarnas samverkansregion där du har möjlighet till studiefinansiering genom anställning samtidigt som du studerar. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Falun en till två dagar i veckan. Resten av utbildningstiden är förlagd till partnerskolan, där du kombinerar arbete med studier under handledning av erfarna lärare. På detta sätt får du möjlighet att hela tiden relatera dina teoretiska studier till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du ta med dig dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans undervisning in i dina teoretiska studier.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation, ledarskap, bedömning, betygsättning och sociala relationer. Den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med din anställning på en partnerskola i regionen.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Ansökan

Ansökan till denna form av arbetsintegrerad Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng, sker via VAL-projektets nationella hemsida. För att kunna antas till denna utbildning inom ramen för VAL-projektet krävs dessutom att du har erhållit anställning vid en grund- eller gymnasieskola. 

Anna Karin Fändrik

Verksamhetsledare
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
023-77 80 65
Senast uppdaterad: