Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Ungdomar vid dator

Utmaningar inom e-handel, Business Intelligence och automation

Datarelaterade tillämpningar har under de senaste årtiondena vuxit snabbt, särskilt i område som e-handel, Business Intelligence (BI) och automation. De utmaningar vi idag ställs inför, ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning, utan dessutom kunskaper i IT-säkerhet, förmåga till att säkerställa mjukvaruintegritet innan leverans av mjukvaror, samt hantering av storskaliga databaser och informationsanalys.

Globala tekniker

IT-säkerhet och mjukvarutestningprogrammet är utformat för att möta nuvarande och framtida behov inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2WT5
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation. Programmet består till sina centrala delar av mikrodataanalys som är studien av komplexa processer som omfattar datafångst, bearbetning och lagring, modellering, visualisering och beslutsstöd.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.
Programmet delas in i tre block som studeras parallellt:

 • Mjukvarutestning
 • IT-säkerhet
 • Business Intelligence

Efter avslutad utbildning ska du kunna genomföra utvecklingsarbete i IT-säkerhet och
Mjukvarutestningsområdena, till exempel programmera på hög nivå, testa mjukvaror, deras
säkerhet och integritet, samt kunna leda och delegera uppgifter i ett utvecklingsteam. Denna kunskap ska du även kunna applicera en Business Intelligence (BI) kontext.

Vad blir du efter utbildningen?

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Mikrodataanalys.

Tidigare studenter

Ny IT-utbildning viktigt tillskott i en digitaliserad värld, Joel Reyier

Ny IT-utbildning ger stora valmöjligheter, Mattias Nyberg

Framtida yrkeskarriär

- Får man arbete efter att man har avslutat utbildningen?

(Källa: Yrkeskompassen - Arbetsförmedlingen)

När det gäller personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor så finns ingen statistik från arbetsförmedlingen att tillgå eftersom det är för få människor som arbetar inom den yrkeskategorin. Men utifrån den förväntade framtida samhällsutvecklingen med allt mer närvaro av digital teknik, och krav på genomslag av IoT/IoE inom samtliga samhällsskikt, där just säkerhetsfrågan kommer att bli den största utmaningen, så kan man ana att detta kommer att bli en mycket efterfrågad yrkeskategori.

Vad kan man arbeta med efter att man har avslutat utbildningen?
Nedan finns ett axplock av yrkesområden som är tänkbara efter att du tagit examen:

 • Datasäkerhetkonsult
 • Säkerhetsanalytiker
 • Applikationsexpert/konsult inom BI
 • Konsult inom IT Beslutsstöd
 • Informationssäkerhets konsult/expert
 • Mjukvaruutvecklare/Testare
 • Testutvecklare
 • Nätverkstekniker/Arkitekt
 • Databastekniker
 • Programmerare

Fortsatta studier

BI-Programmet vid Högskolan Dalarna erbjuder

1-årig MAGISTER
Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng

eller

2-årig MASTER
Masterprogram i business intelligence 120 högskolepoäng 

2-årig MASTER kan i sin tur leda till fortsatta doktorandstudier

Information till blivande studenter

Läs det här innan du tackar ja tilll programmet (pdf)

Välkommen till programmet HT17 (pdf)

Introduktionsdagen den 28 augusti (pdf)

Senast uppdaterad: