Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
Ornäs skola

Partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på ett begränsat antal partnerskolor i Dalarna. På så sätt försäkrar vi oss om att alla studenter får kvalificerad handledning av skickliga pedagoger under sin utbildning.     

Följande partnerskolor erbjuds studenter som påbörjar utbildningen till grundlärare höstterminen 2017 och vårterminen 2018:

Partnerskolesamordnare

Samordnare, med VFU-ansvar
Lärarutbildningskansliet
023-77 89 58
Senast uppdaterad: