Partnerskolor

Partnerskolor för verksamhetsförlagd utbildning är särskilt utvalda skolor som har ett nära samarbete med lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda lärarstudenter. Startar du grundlärarprogrammet höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen på någon av följande skolor: 

Partnerskolesamordnare

Samordnare, med VFU-ansvar
Lärarutbildningskansliet
023-77 89 58
Senast uppdaterad: