Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Detta program vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6, med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen som går på 75 % fart omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år. Som student kommer du att ingå i ett unikt pilotprojekt, där du även kommer att vara en viktig aktör i att utveckla framtidens lärarutbildning.

Partnerskolor + campus

Under hela utbildningen är du knuten till en partnerskola i regionen där du även har möjlighet att erhålla studiefinansiering genom anställning samtidigt som du studerar.  

Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Falun en till två dagar i veckan. Resten av utbildningstiden är förlagd på partnerskolan, där du kombinerar arbete med studier under handledning av erfarna lärare. På detta sätt får du möjlighet att hela tiden relatera dina teoretiska studier till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du ta med dig dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans undervisning in i dina teoretiska studier.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik. Läs mer Utbildningsplan för åk 4-6, NO och teknik, 75 %.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämne och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Länk till Grundlärarprogrammet åk 4-6

Kontakt

Programansvarig

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 87 74
Senast uppdaterad: