Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som klasslärare i grundskolans tidigare år. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år.

Grundlärarprogrammet är en nätcampusutbildning som gör det möjligt för dig att välja studieform. Du kan antingen förlägga dina studier till campus i Falun eller välja att vara med i en studiegrupp på nätet. Oavsett vilken studieform du föredrar kommer du att delta i 2-3 campsträffar i Falun varje termin och genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildning vid en skola i Dalarna.

Läs också om Grundlärarprogrammet för undervisning i årskurs 4-6.

Anmälan

Våren 2018

Start v3

100% studietakt, Studieort Falun
Anmälningskod:
HDA-V2WDU
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Falun
Anmälningskod:
HDA-H2XEZ
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Grundlärarprogrammet sker på www.antagning.se från 15 mars - 15 apri. 


Utbildningens innehåll

I Grundlärarprogrammet F-3 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Läs mer om programmets kurser och struktur.

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska samt SO, NO och teknik.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, bedömning och sociala relationer.

De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs vid en parnterskola i Dalarna där du under ledning av skickliga lärare bland annat får lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på en av våra partnerskolor i Dalarna. Det är särskilt utvalda skolor som har goda förutsättningar att medverka i utbildningen av lärare samt en väl organiserad och utvecklad verksamhet. Läs mer om våra partnerskolor.

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Men alla blivande lärare uppmuntras att delta i utbyten som vi har med andra länder. Vi försöker också göra det möjligt för inresande studenter att läsa en eller flera kurser inom grundlärarutbildningen hos oss.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs F-3 i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Med tre års erfarenhet av undervisning kan utbildningen även byggas på med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.

Vill du veta mer om läraryrket?

Senast uppdaterad: