Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

God design är alltid god design, oberoende av den tekniska utvecklingen. Som grafisk designer skapar du form som fungerar oavsett om du arbetar med reklam, marknadsföring, visuell kommunikation eller elektroniska medier.

Grafisk design för digitala och tryckta medier ger dig en bred utbildning med kunskaper och färdigheter som täcker in alla delar från idé till design och publicering. Från hösten 2016 med en ännu tydligare inriktning mot digitala medier.

Vi finns på Instagram Grafisk Design Dalarna

Följ även avgångsstudenternas examensutställning på Instagram @designexit och Facebook Designexit

Utbildningen öppnar många dörrar

Efter dina studier vid Grafisk design för digitala och tryckta medier kan du bli allt från layoutare, originalare, art director, projektledare, webbdesigner till retuschör och bildbehandlare.

Fördelar för dig som väljer Grafisk design:

  • En välutrustad kreativ sal; mac-datorer med senaste programvarorna, skrivare och skärmaskiner
  • Stark gemenskap mellan årkurserna och med lärare
  • En kombination av design och teknik som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

Egna initiativ och projekt

I utbildningens kurser tas idéer fram, bilder fotograferas och retuscheras, färger och typografi väljs och en grafisk form skapas. Att du kan diskutera din formgivning och förstå dess påverkan, är lika viktigt som att du kan publicera din idé digitalt och i tryck. Du arbetar i projekt individuellt och tillsammans med studiekamrater.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XD4
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll

Hos Grafisk design för digitala och tryckta medier går kreativitet och formkänsla hand i hand med teknisk förståelse och färdighet. I utbildningens kurser tas idéer fram, bilder fotograferas och retuscheras, färger och typografi väljs och en grafisk form skapas. Det publicerade materialet ska också ha den tekniska kvalitén som efterfrågas. Att du kan diskutera din formgivning och förstå dess möjlighet till påverkan, är lika viktigt som att du kan publicera din idé digitalt tryckt och tryckt. 

Kontakt med arbetslivet/praktik

Falun-Borlänge är en stark grafisk region med bland annat många framgångsrika reklambyråer. Programmet ger studenterna möjlighet till praktik, och samarbeten med företag kan ske under examensarbetet och projekt.

Studiemiljö

Som student har du tillgång till ett välutrustat labb med bland annat fotostudio, mac-datorer, olika sorters skrivare, skärmaskiner och de senaste programvarorna. Det ger dig som student möjlighet att testa idéer och utveckla din kreativitet.

Kreativa möjligheter

Vid Grafisk design-programmet har det alltid funnits en stark gemenskap mellan årskurserna och en nära kontakt med de branscherfarna lärarna. En anledning till den goda gemenskapen kan vara datorsalarna och den fotostudio som finns på skolan – det är där allt händer!

Utöver den utrustning som finns i datorsalarna, finns en hel del utrustning att låna vid programmet, exempelvis kameror och fotoutrustning samt grafisk mätutrustning.

Studera utomlands

Utbildningen innehåller 30 högskolepoäng valbara kurser vilket möjligör utbytesstudier våren årskurs 2 vid något av Högskolan Dalarnas partneruniversitet.

Vad blir du efter utbildningen?

En grafisk designer kan arbeta inom områden som formgivning av magasin och tidningar, elektroniska medier, reklam, bildretusch, marknadsföring eller visuell kommunikation. Här får du ansvara för allt från att ta fram företags grafiska identiteter till att skapa form och innehåll på nya hemsidor.

Som grafisk designer arbetar du med trycksaker, webbsidor eller andra elektroniska medier. Du ger produkten en form genom att välja typografi, layout, bilder, färger och symboler. Du kan jobba inom många olika områden; reklam, elektroniska medier och webbsidor, eller med traditionell trycksaksinformation såsom magasin, tidningar, böcker, broschyrer, affischer etcetera. Grafiska designers jobbar också med företags visuella identitet.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Grafiska designers kan bland annat vara anställda på reklambyråer, annonsbyråer, webbyråer, tidningar, bokförlag eller tryckerier. Frilansverksamhet är också vanligt i branschen. Den grafiska designutbildningen ger en bred grund att stå på med sin kombination av design, digital publicering och teknik, vilket gör dig väldigt attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Informatik.

Senast uppdaterad: