Förskolan vänder sig till barn från 1 år till dess de är 6 år och börjar förskoleklass. Det är en egen skolform med tydligt pedagogiskt uppdrag. Det är i förskolan som grunden läggs för barns livslånga lärande. Genom lek och skapande verksamhet får barn lära sig om bland annat bild, musik, rörelse, språk, matematik och natur.

Vill du arbeta med barns utveckling och lärande och ta ansvar för den pedagogiska verksamheten på en förskola? I så fall ska du utbilda dig till förskollärare. Det är verkligen en utvecklande och stimulerande uppgift. 

Porträtt på Caroline, student på FörskollärarprogrammetHej! Jag heter Caroline, kommer från Falun och studerar femte terminen på förskollärarprogrammet.

Jag valde utbildningen för att jag alltid haft ett stort intresse att arbeta med barn och följa deras utveckling och lärande från en så ung ålder som möjligt. Jag tycker om att få möjligheten att arbeta med ett yrke som är kreativt, praktiskt och betydelsefullt.

Jag trivs bra och får mycket inspiration av andra studenter och deras tidigare erfarenheter. Många av lärarna som tidigare arbetat som förskollärare har många bra idéer och intressant infallsvinklar också som man lär sig mycket av.

Högskolan Dalarna ligger i staden jag bor i och jag tycker om Lugnetområdet där allt finns tillgängligt inom ett kort avstånd.

Det bästa med Falun är att det är en liten stad som ändå har allt man behöver. Både nära till naturen och kulturella sevärdheter samtidigt som det finns shoppingcenter och sociala aktiviteter för olika åldrar. Borlänge är ett bra komplement till Falun och det är bra att det är nära mellan båda städerna då de erbjuder olika saker.

På fritiden tycker jag om att träna, pyssla (genom att rita, måla, inreda) äta god mat, shoppa och umgås med vänner och familj.

I framtiden vill jag arbeta som pedagog på en förskola. Privat eller kommunal vet jag inte än, kanske både och. Jag skulle vilja ta inspiration från en ateljérista och spendera mycket tid i ateljén med barnen. En till dröm är att efter inspiration från förskolan skriva barnböcker och illustrera bilderna själv också.

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle där det skapats en balans mellan människors behov och de ekonomiska förutsättningar som finns. Där alla människor oavsett social bakgrund och förutsättningar kan känna att de tillhör samhället och kan ta del av vardagens alla möjligheter. Ett samhälle där människor inte ser sig själv som den viktigaste varelsen på jorden utan tar hänsyn till både djur och natur för en så stabil framtid som möjligt.

Det jag kan göra för att förändra världen är att jag kan påverka barnen på förskolan. Jag kan få dem att vilja ta ett ansvar på jorden och se till att de utvecklar en empati och förmåga att ta hänsyn till människor, djur och natur. Jag kan visa exempel på hur viktigt det är att tänka framåt och se hur ens handlingar påverkar andra. Jag vill kunna skapa ett samhälle där alla, oavsett ursprung och bakgrund, kan känna att alla är lika mycket värda. Jag vill att barnen ska förstå att själviska handlingar som gynnar människan drabbar andra som har lika stor rätt att vara på jorden som vi.

Jag som person kan göra skillnad genom att aktivt och medvetet arbeta från de mål som finns i läroplanen för förskolan där det finns tydliga riktlinjer att följa som har med ett bättre samhälle att göra. Genom att våga säga vad jag tycker och göra min röst hörd kan jag påverka några människor. Kan jag påverka några människor, kan de i sin tur fortsätta sprida det vidare och förhoppningsvis skapas en kedjereaktion. Det kan göra att fler vill skapa de förändringar som de har möjlighet till och på så sätt bidra till en bättre värld.

Våga ha is i magen och vänta tills du vet vad du vill göra. Slösa inte tid på något du inte känner dig säker på att du vill. Alla är olika och passar för någon utbildning oavsett vad samhället föredrar att du ska utbilda dig till. Gör det som du mår bra av så kommer du kunna bidra bättre och göra ett bättre jobb i framtiden. Är du osäker så testa någon kurs först eller praktisera på olika ställen för att prova på vad som känns bäst för dig. Stressa inte fram ett beslut, utan gör det som känns rätt för dig.

Hur söker du till utbildningen?

Förskollärarprogrammet startar varje termin. Ansökan till utbildningen görs på www.antagning.se. Ansökningsperioden till vårterminen är från 15 september - 15 oktober och till höstterminen från 15 mars - 15 april, men programmet kan även vara öppet för sena ansökningar efter sista ansökningsdag.

Utbildningens innehåll

Förskollärarprogrammet består av kurser inom det förskolepedagogiska området, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning i en förskola. Lek, kommunikation, lärande i matematik, bild, rörelse och musik samt natur och teknik är några av de områden som ingår inom det förskolepedagogiska området. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som förskollärare. Då får du exempelvis läsa om förskolans uppdrag, ledarskap, lärande, sociala relationer och föräldramedverkan. Läs mer om utbildningens kurser och struktur.

VFU vid egna partnerförskolor

En del av förskolläraryrket lär du dig bäst i verksamheten på en vanlig förskola. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är därför en viktigt del av utbildningen. Under sammanlagt 20 veckor av utbildningen får du delta i arbetet i en förskola och lära dig att planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid partnerförskolorna i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har kompetens att handleda lärarstudenter i den kommande yrkesrollen. Alla studenter i Förskollärarprogrammet genomför således VFU på en av Högskolans partnerförskolor i regionen. Läs mer om partnerförskolorna.

En campusutbildning med viss möjlighet till nätstudier

Förskollärarprogrammet är en campusutbildning och all VFU görs vid våra partnerförskolor i regionen. För den som har lång resväg kan vi också erbjuda en del av utbildningen via nätstudier. Vi stremar föreläsningar och erbjuder de flesta seminarierna via nätet (alltid i realtid). Inför varje ny kurs i programmet kan ni välja vilken undervisningsform som passar er bäst. 

Även renodlad campusundervisning innebär användande av Högskolans digitala system och plattformar för information och kommunikation. Alla studenter behöver kunna kommunicera med ljud, bild och text via en dator. 

Internationella perspektiv

Internationella frågor är en viktig del av förskollärarutbildningen. Därför innehåller många kurser internationella inslag och utblickar. Högskolan uppmuntrar också blivande förskollärare att delta i internationella utbyten som vi har med andra länder. Programansvarig kan ge information om Högskolans utbytesprogram. Läs mer om att studera utomlands

Vad blir du efter utbildningen?

Förskollärarprogrammet är en utbildning som ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare i förskola och förskoleklass och en attraktiv förskollärarexamen. Efter utbildningen kan du ansöka om förskollärarexamen från Högskolan och förskollärarlegitimation från Skolverket. Som legitimerad förskollärare kan du få fast anställning i en kommunal eller fristående förskola eller förskoleklass.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är brist på förskollärare i hela landet. Det finns därför ett stort behov av fler legitimerade förskollärare och efterfrågan väntas hålla i sig under många år framöver. Om du utbildar dig till förskollärare kommer du därför att ha en eftertraktad yrkesexamen och goda chanser till fast jobb, både i storstäder och på landsbygden.


Vill du veta mer om läraryrket?

Senast uppdaterad: