Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Solvärmepaneler och studenter

Här har du möjlighet att göra skillnad

För att vara en del av omställningen i energisektorn krävs goda kunskaper om både dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen för omställning till hållbara system. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa.

Tillgång till toppmoderna forskningslaboratorier

På Högskolan arbetar vi nära energibranschen. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag. Du har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Energibranschen rekryterar

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har visat att det behövs många energiingenjörer under de närmaste åren över hela landet, inte bara i storstadsområdena. Fördelar för dig som väljer att bli Energiingenjör:

  • Utbildningen ges i nära samarbete med energibranschen
  • Studierna sker i små grupper med nära kontakt till lärare och övriga studenter
  • Programmet har internationella inslag som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du lär dig kunskaper och färdigheter som krävs för vår globala energiomställning

Som färdig ingenjör finns många olika ingångar till karriären inom energinbranschen, som till exempel driftingenjör, projektingenjör och projektledare. Det kan vara i energiföretag, industriföretag, teknikföretag eller i konsultverksamhet.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information eller för att ställa en fråga. Hör gärna av dig till någon av de programansvariga
Johan Heier e-post: jhe@du.se Tel: 023-77 86 60
Hans Ersson e-post: her@du.se Tel: 023-77 84 07

 

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XD3
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med ett gemensamt år tillsammans med högskoleingenjörsprogrammen i Industriell ekonomi och Maskinteknik. Då lär du dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs av en ingenjör oavsett vilket område du jobbar inom, till exempel matematik, statistik, mekanik och industriell ekonomi.

Sedan följer fördjupningen inom energiteknik med kurser inom förnybar kraftgenerering, industriell värmeteknik, energieffektivisering, energisystemen och deras miljöpåverkan och aktiva elnät. Det finns även praktiska inslag som att konstruera och bygga en solfångare. Som avslutning tillämpar du dina kunskaper och färdigheter i ett examensarbete.

Kontakt med arbetslivet/praktik

På Högskolan Dalarna arbetar vi nära energibranschen, för att du ska få en utbildning som tidigt ger kontakter med framtida möjliga arbetsgivare. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag.

Studiemiljö

Du som student har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Vad blir du efter utbildningen?

Som energiingenjör har du en mångsidig utbildning och kan arbeta inom ett brett urval av olika områden. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi, och utveckla tekniker för distribution och lagring av energi.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen och dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i energi. (Degree of Bachelor of Science in Engineering).

Senast uppdaterad: