Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Som byggingenjör får du världen att hålla

Byggingenjören ser till att pelare och balkar har rätt dimensioner, att planlösningar både är spännande och kostnadseffektiva, att vägen håller för trafiken och att bron svävar över marken.

Vår utbildning ger dig en bred kompetens

Arbetet på en byggarbetsplats kräver god förståelse för både konstruktions- och arkitekthandlingar. Lika viktigt är det att känna till hur produktionen går till för att rita "byggbara" konstruktioner. På Byggingenjörsprogrammet får du den kompetensen och kan därför också arbeta både på byggföretag, som platschef eller projektledare, och arkitekt- eller konstruktionskontor. Du kan också arbeta med fastighetsförvaltning på bostadsbolag eller som handläggare på kommunernas byggkontor.

Fördelar för dig som väljer Byggteknik – Högskoleingenjör:

  • Du får ett fadderföretag som följer hela utbildningen och kan omsätta teorierna i praktiken där.
  • Även regionalt finns en stark arbetsmarknad
  • Utbildningen är projektbaserad, många av kurserna genomförs med verkliga byggprojekt som bas.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XCW
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Utbildningens innehåll

Du kommer att få breda kunskaper i byggteknik och i hur man projekterar och producerar hus, vägar, broar med mera. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Under programmets första år läser du grundläggande kurser i ingenjörsarbete, byggteknik och CAD med tillämpning i ett byggprojekt om småhus. Under andra och tredje året ligger fokus på husbyggnadsteknik, konstruktionsberäkningar och vägprojektering.

Vad läser du?

Årskurs 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik 5      
Byggmaterial 5      
Arkitektur och byggande 5      
Bygg-CAD   5    
Hållbar utveckling   5    
Industriell Ekonomi   5    
Byggfysik     7,5  
Byggprojekt småhus     15
Vägteknik       7,5
         
Årskurs 2        
Linjär algebra för ingenjörer 7,5      
Byggplanering och -produktion 15    
Energiteknik   7,5    
Envariabelanalys för ingenjörer     7,5  
Installationsteknik och dimensionering     7,5  
Byggprojekt Stora Byggnader       7,5
Byggstatik och hållfasthetslära       7,5
         
Årskurs 3        
Geoteknik 7,5      
Förvaltning och ombyggnad 7,5      
Konstruktionsteknik   7,5    
Vägplanering (valbar)   7,5    
Energiprojekt (valbar)   7,5    
Byggkonstruktionsprojekt     7,5  
Vetenskaplig metodik     2,5  
Ledar- och entreprenörsskap       5
Examensarbete     5 10

Kontakt med arbetslivet

Under din utbildning har du kontakt med ett fadderföretag där du får möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. Några av kurserna innehåller moment som ska utföras på ditt fadderföretag. Företaget utser en kontaktperson som också kan bli din handledare vid examensarbetet.

Vad blir du efter utbildningen?

Byggingenjörsprogrammet är utformat för att ge dig kunskap om hur man planerar, bygger och underhåller byggnader och vägar. Utbildningen är projektbaserad vilket innebär att flera av kurserna kommer att bedrivas i projektform med verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin. Efter avslutad utbildning har du en bred byggteknisk kompetens med kunskap om både byggteknik, konstruktionsteknik, produktion och ledarskap.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtida för byggingenjörer ser ljus ut, inte minst på grund av pågående pensions-avgångar/generationsskifte inom branschen. Här finns möjligheten för dig att vara med och bygga framtidens Sverige. Arbetsmarknaden för byggingenjörer har varit bra under flera år och förväntas fortsätta vara det framöver.

Examen

Högskoleingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Engineering).

Senast uppdaterad: