Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Lär dig att leda byggprocessen

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Läs till byggarbetsledare! Byggarbetsledarprogrammet ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus- och markbyggande. Du lär dig hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av byggprojekt.

Vill du bygga eller förvalta?

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare på byggarbetsplatser där man bygger hus, vägar, järnvägar, broar med mera. Ett annat område är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är också en bra grund om du vill starta eget företag i byggbranschen.

Framtiden ser ljus ut

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat mycket. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar gör att en ökad efterfrågan på personal förutses allmänt inom hela byggsektorn de närmaste åren.

Fördelar för dig som väljer att läsa Byggarbetsledarprogrammet

  • Praktiska delar av utbildningen i välutrustat bygglabb
  • Utbildningen ges i nära samarbete med byggbranschen med bland annat väl utvecklad praktik
  • Programmet är projektbaserat. Många av kurserna genomförs i projektform.

Fokus på samarbete

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XCV
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet

Utbildningens innehåll

Programmet är utformat för att ge en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus- och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet. Utbildningen är projektbaserad, där du får planera och utforma byggnader och anläggningar.

Utbildningen ger dig kunskap om hela byggprocessen. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter. Viktigt är samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Vad läser du?

Årskurs 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik  5      
Byggmaterial  5      
Arkitektur och byggande   5      
Bygg-CAD    5    
Hållbar utveckling    5    
Matematik för byggarbetsledare    5    
Byggfysik     7,5  
Byggprojekt småhus     7,5 7,5
Vägteknik         7,5
         
Årskurs 2        
Arbetsplatsförlagd utbildning 2,5 2,5 2,5 2,5
Byggplanering och produktion 7,5 7,5    
Byggkonstruktioner 5      
Husbyggnadssystem   5    
Installationsteknik     5  
Fastighetsförvaltning     7,5  
Ledar och entreprenörskap       5
Examensarbete       7,5

Kontakt med arbetslivet

Under din utbildning har du kontakt med byggnäringen. Genom olika projekt och arbetspraktik får du möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. De företag du gör din praktik hos utser en kontaktperson som också kan bli din handledare vid examensarbetet. Det kan också bli inkörsporten till din första anställning. För många studenter resulterar det här samarbetet i deras första anställning. Under utbildningen har du kontakt med fadderföretag där du får omsätta teorierna i praktiken.

Alternativ antagning

Alternativt urval: 1/3 av platserna fördelas till motiverade sökanden som utöver grundläggande behörighet har arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års arbete på heltid inom byggbranschen.

I samband med ansökan på www.antagning.se ska ett personligt brev samt yrkeserfarenhet styrkt av arbetsgivarintyg skickas till: Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

Vad blir du efter utbildningen?

Byggarbetsledarprogrammet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus och markbyggande. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar. Ett annat arbetsområde är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är också en bra grund om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen. Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar gör att en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren.

Examen

Efter utbildningen kan du ta ut en högskoleexamen.

Senast uppdaterad: