Förstaämne (120 hp) Andraämne (90 hp)
engelska moderna språk/sva/historia/religion/bild/matematik/idrott och hälsa
svenska engelska/moderna språk/sva/historia/religion/bild/matematik/idrott och hälsa
bild engelska/moderna språk/sva/historia/religion/matematik
moderna språk moderna språk/engelska/sva/bild/matematik/idrott och hälsa
sva engelska/moderna språk/matematik/bild/idrott och hälsa
historia religion/engelska/bild/matematik/idrott och hälsa
religion historia/engelska/bild/matematik/idrott och hälsa
matematik engelska/moderna språk/sva/historia/religion/bild/idrott och hälsa
idrott och hälsa engelska/moderna språk/sva/historia/religion/matematik

 

(I moderna språk ingår franska, kinesiska, spanska och tyska. SVA är en förkortning av svenska som andraspråk.)

Senast uppdaterad: