Kurstillfälle

Geografi för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet

Delkurs 1: Målet med delkursen är att den studerande utvecklar kunskaper om hur olika plötsliga eller katastrofala naturgeografiska processer påverkar människans livsförutsättningar på vår jord.

Delkurs 2: Ett övergripande mål med delkursen är att ge den studerande kunskaper om de processer som skapar klimatförändringar och vilka återverkningar detta kan få på människans livsmiljö. Vidare ska den studerande utveckla kunskap och förståelse för vattnets betydelse som naturresurs och hur utnyttjandet av vatten skapar konflikter och miljöproblem.

Övrigt:
Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Övrig information

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Lärarexamen och 30 hp i ämnet samt skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning Vi besvarar dina frågor om Lärarlyftet. Ring 023-77 80 08 eller maila frågan till lararlyftet@du.se Specifika frågor om kursinnehåll mm kan mailas till kursansvarig lärare (Lars Linder, e-post: lld@du.se)

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HY6
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2012 - v13, 2013
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Eftermiddagstid
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen och 30 hp i ämnet.
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
GG1014

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0