Kurstillfälle

Kinesiska tecken I

Kursens huvudsakliga syfte är att studenterna ska bygga upp ett stort ordförråd baserat på den ideografiska kinesiska skriften. Den riktar sig framför allt till dem som på kort tid vill tillägna sig förmågan att läsa på kinesiska. Eftersom kursen nästan helt fokuserar på skriften, bör den läsas parallellt med någon av de övriga nybörjarkurserna.
Undervisning består av föreläsningar, lärarledda seminarier och individuella uppgifter. Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation, inlämningar och olika aktiviteter.

Övrig information

Det här är en nybörjarkurs, inga förkunskaper i kinesiska krävs.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HSV
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Kinesiska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Aktuellt språk Steg 3. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet.
Studieplatser:
50
Kursansvarig:
Kurskod:
KI1020

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0