Kurstillfälle

Examensarbete i statsvetenskap

I kursen planeras, genomförs och försvaras ett examensarbete i statsvetenskap. Examensarbetet planeras och genomförs i samråd med handledare. I kursen ingår också att granska och genomföra opposition av annan students examensarbete.

Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid via Connect samt lärarledda obligatoriska seminarier och individuella uppgifter. Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter.
För den lärarledda undervisningen används således distansverktyget Connect som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum.
För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HNP
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet Statsvetenskap eller Internationalla relationer, samt Samhällsvetenskapliga metoder II, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SK2002

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0