Kurstillfälle

Introduktionskurs i modern engelsk lingvistik

Kursen innehåller ett studium av grundläggande teoretiska begrepp och analysmetoder inom lingvistikens basämnen: fonetik, fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Språkliga exempel från såväl engelska som andra språk analyseras för att skapa en djupare förståelse av dessa begrepp och analysmetoder. En stor del av diskussionen fokuseras kring analytiska problem kring det engelska språket. Kursboken är McGregor W. (2009) Linguistics: An Introduction. London: Continuum.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webkamera. Kursen innehåller obligatoriska träffar vid specifika tidpunkter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HJP
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v36, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelsk språkstruktur 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
EN1044

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0