Kurstillfälle

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

1. Farmakologi, 4,5 högskolepoäng
Delkursen omfattar läkemedlens farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsrespons, och läkemedelsinteraktioner. Vidare studeras de regelverk som styr ordination av läkemedel och förskrivning av recept. Delkursen innehåller även läkemedelsberäkning.
 
2. Sjukdomslära med specifik farmakologi, 9 högskolepoäng
Delkursen omfattar de specifika sjukdomstillstånd som upptas i Socialstyrelsens läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt, samt farmakoterapi med särskilt fokus på godkända läkemedel enligt denna lista. Därtill behandlas akuta läkemedelsförgiftningar hos barn och vuxna, läkemedelstolerans hos äldre samt de vaccinationer som distriktssköterskan utför. Vidare ingår att söka och värdera vetenskaplig litteratur för utvecklings- och kvalitetsarbete inom området.
 
3. Förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar, 1,5 högskolepoäng
Delkursen omfattar gällande regelverk i anslutning till förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar inom diabetes-, stomi- och inkontinensvård samt vid urinretention. Vidare ingår utredning och diagnostisering av inkontinens och urinretention, samt olika behandlingsmetoder, vilka kan utföras av distriktssköterska. Dessutom ingår behovsbedömning och förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens-, stomi- och diabetesvård på hjälpmedelskort.

Övrig information

Obligatoriska fysiska träffar 4 st

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2GY8
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.
Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
MC3016

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
0