Kurstillfälle

Layout

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • granska layouter kritiskt ur funktionsmässig och kreativ synvinkel.
  • förklara layoutarbetet från idé till slutprodukt.
  • förklara och praktiskt tillämpa layoutprinciper.
  • definiera egenskaper, kännetecken och skillnader mellan dagstidningar och magasin.
  • skapa en redesign av en befintlig trycksak utifrån givna frågeställningar.
  • använda dekorfärger vid layoutarbete.
  • skapa trycksaker i layoutprogramvaran Adobe InDesign.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GVN
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grafisk introduktion och illustration, 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1021