Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i Informatik

Målet med examensarbetet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper inom examensarbetets ämnesområde genom att utföra ett arbete av akademisk karaktär och därigenom förvärva kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig framställning.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Formulera mål och syfte för ett akademiskt projekt.
  • Bedriva självständiga projekt där litteraturstudier och datainsamling ingår.
  • Redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2GV8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
Löpande antagning
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 90 hp på grundnivå 1 i informatik. Dessa poäng skall motsvara kurserna inom programmet ”Utveckling av eTjänster”.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1032

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0