Kurstillfälle

Historia I

Kursen riktar sig till dem som vill ha en översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang med särskilt beaktande av sociala, politiska och kulturella förändringar. Syftet är att ge de studerande verktyg för tolkning och förståelse av det förflutna. Den grundläggande utbildningen stöder sig på erfarenheter från historieforskningen och söker lära studenten att själv förklara drivkrafterna i ett historiskt förlopp. Det är alltså förmågan att förklara och inte att beskriva som blir det viktigaste. Det är inte de enskilda - ofta lösryckta - händelserna som blir det centrala utan de stora sammanhangen i historien. Vi försöker därför att behandla historien i ett så långt tidsperspektiv som möjligt och utifrån skilda historiesyner. Det är också naturligt att i utbildningen diskutera kvinnans roll i den historiska utvecklingen. Kursen är uppdelad i två lika stora block. Den första delen behandlar svensk och nordisk historia. Den andra delen behandlar världshistoria, där föreläsningarna ges både på svenska och engelska.

Kursen är IT-baserad och tillgång till dator, headset med kamera och Internetuppkoppling är ett krav.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GKE
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
P
Kurskod:
HI1001

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0